Så fungerar factoring hos inkassobolag Om Kopparberg Finans

Så fungerar factoring hos inkassobolag

Bolag som får problem med sin likviditet kan välja att sälja eller belåna fakturor, dessa båda tjänster går under samlingsnamnet factoring. Fakturaköp innebär att ett företag säljer en eller flera fakturor till ett inkassobolag, genom att överlåta kundfodringarna. Hur mycket företag kan få betalt per faktura beror på flera faktorer men kreditrisk och volym är de mest avgörande. Fakturor kan även belånas, det innebär att ett lån tas upp och säkerställs utifrån fakturnas sammanlagda uppskattade värde. Vid fakturabelåning överlåts inga kundfondringar istället verkar inkassobolaget för att hjälpa till och driva in företagets utestående skulder.

AD

AD

Kort om Kopparberg Finans

På mycket kort tid lyckades Kopparberg Finans AB gå från att vara ett nystartat företag till att 2010 ha över 100 olika företag som klienter inom factoring och inkasso. Bildat 2004 i Kopparberg en mindre ort i Västmanland med lite drygt 3000 invånare, kunde man trott att bolaget skulle få problem att växa men under finanskrisen 2009-2010 gjorde man sina bästa år och uppgick sedan i Bibby Financial Services Group som är Storbritanniens största oberoende factoringbolag. Fokus för verksamheten var och är ännu idag (i dess nuvarande form) inkasso, factoring och skuldindrivning

Idag går den svenska verksamhetsgrenen under namnet Bibby Financial Services AB. Den tidigare ägaren Anna-May Wester verkade som ordförande/styrelseledamot inom Kopparberg Finans AB (senare Bibby Financial Services AB) från 2007-07-30 till 2016-03-09, verkar numra som riskkapitalist och har flera aktiva styrelseuppdrag inom olika svenska aktiebolag. Samtidigt har den tidigare Kopparberg Finans AB medarbetaren Thomas Gustafsson (senare även som verkställande direktör i Bibby Financial Services AB från 2007-07-30 till 2012-11-03 ) bildat Bergslagen Finans AB ett lokalt företag som bedriver Finans- Och Bankverksamhet.

1 2 3 4 5 »